Werkopstellingen maken het mogelijk onbewuste kennis te gebruiken voor het nemen van goede beslissingen. Deze systeembenadering brengt onbewuste kennis, gevoelens en wensen in beeld. Zo worden alle factoren in kaart gebracht die invloed hebben op de ontwikkeling van de deelnemer en het vinden van werk. Een werkopstelling zorgt voor een helder inzicht in belemmerende patronen en hoe daar uit te komen. Doordat je eigen inzicht vergroot wordt, is het risico op terugval kleiner. Het blijvend realiseren van werk en inkomen dat bij je past, komt zo dichterbij. De werkopstelling is door de Werkmakers ontwikkeld samen met Wim Jurg (gepromoveerd op merkopstellingen).

Werkwijze Werkopstellingen:

  1. Voorbereiding opstelling: Samen met deelnemer wordt de belangrijkste 2 elementen uitgekozen om mogelijke interventies te onderzoeken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
  2. Opstelling: De opstelling vindt plaats met een deelnemer, werkopsteller en observant. De gekozen elementen worden in beeld gebracht door middel van projecties. De observant maakt een zo letterlijk mogelijk verslag en neemt foto’s van de belangrijkste projecties.
  3. Verslag: De observant maakt een verslag en deelt die met de deelnemer.
  4. Adviesgesprek: Tijdens adviesgesprek worden de waarnemingen gedeeld en besproken. Afhankelijk van de uitkomsten maken we afspraken over verdere begeleiding.
  5. Nazorggesprek: Als afronding vindt na ca 3 maanden een nazorggesprek plaats.