Werkleerbedrijf

Om mensen op weg te helpen naar werk, zetten De Werkmakers het werkleerbedrijf in. Het WLB stelt mensen in staat in een veilige omgeving te leren. Zodat ze van hieruit aan het werk kunnen bij bedrijven of als zzp-er.

Het WLB is zowel uitvalsbasis als plek waar je op terug kunt vallen. De vereiste vakmatige kennis en kunde wordt door partners geleverd. Wij nemen de coaching en training op gedrag/werkhouding voor onze rekening. We werken daarbij volgens het concept basis-binnen-buiten. 

Basis

Kern is de basiscirkel, waar circulariteit van zowel het gebruik/hergebruik van duurzame materialen als de coaching/training van mensen die gescout en opgeleid worden centraal staan. Hier is alles gericht op samen met de deelnemers op weg gaan, van “overleven naar gezond leven”.

Binnen

In de binnencirkel wordt uitvoering gegeven aan de voorbereiding op concrete werkprojecten, de scouting, aan de slag met je eigen dromen/wensen/vaardigheden, en vooral aan additioneel werk. Wederom gebeurt dat in samenwerking met het netwerk aan bestaande partners. Fouten mogen, er zit nog geen druk op output of kwaliteit. Plaats van uitvoering is het WLB.

Buiten

In de buitencirkel worden de deelnemers voorbereid de leerwerksituatie om te zetten in betaald werk. Hierbij werken we nauw samen met ondernemers uit het MKB in de regio, zoals de EnergieAdvies Zutphen (EAZ), de Klusbakfiets, Kimenai en Veldwachter. Voor de zorg doen we dat met zorginstellingen als Helpgewoon Thuiszorg Zutphen, Perspectief,  Buurtzorg en WMO Zutphen.
Nu gaan we echt aan de slag met werkprojecten en mag je output verwachten. Hier worden vaardigheden gecertificeerd. Hier wordt de stap naar werk en inkomen (zowel coöperatief, zzp als loondienst) gezet, met de bijhorende scholing.

De eerste beroepsgroepen waar De Werkmakers zich in Zutphen voor hebben ingespannen zijn energieadviseurs en cv-tuners. Het opleiden geschiedde vanuit de Energiewinkel van ZutphenEnergie. Voor de volgende groepen zijn we op zoek naar een eigen locatie.