Wat we doen

Het eerste hoofdveld: energie en techniek

De Werkmakers hebben als pilot voor de lokale energiesector gekozen. In deze sector is vanwege de ophanden zijnde energietransitie en de aanpalende klimaatadaptatie de komende decennia zeer veel arbeid te verzetten. Waaronder veel praktisch werk (“laaggeschoold”). Nu...

Lees meer

Energie besparen voor de kleine beurs

In september start de Werkmakers een nieuwe pilot: het inzetten van energiecoaches voor huurders met een kleine beurs. We zullen energiecoaches gaan inzetten voor met name huurders met een kleine portemonnee waarvoor de energietransitie te kostbaar en onhaalbaar...

Lees meer

In de media | Gemeente Zutphen

Het thema Duurzame verhalen uit Zutphen op de website van Gemeente Zutphen geeft aandacht aan de Werkmakers. Gidie is actief voor duurzaamheid en werkgelegenheid. En vooral voor de combinatie van die twee. Hij doet dat voor de Werkmakers (waarvan hij mede...

Lees meer

Duurzaamheid | De Groene Marke als proeftuin

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp waar we ons als Werkmakers mee bezig houden. Vooral doen we dat praktijkgericht en zetten we ons graag in om handen en voeten te geven aan projecten waar duurzaamheid in combinatie met werkgelegenheid een breder maatschappelijk...

Lees meer