De Werkmakers hebben als merkbelofte samen naar werk. Waarom past deze merkbelofte bij onze ambitie?

Een blog van Piet van Veen!

Nu onzichtbaar.

Geert Mak heeft het in zijn boek Grote verwachtingen over de onzichtbaren. Mensen, die in de huidige samenleving tussen de wal en het schip geraakt zijn en niet zichtbaar meedoen. Het lijkt alsof de onzichtbaren er niet bij horen. Vanuit systemisch werk is bekend, dat erbij horen één van de basisbehoeften van de mens is. Iedereen wil ergens bij horen, als dit niet lukt heeft dat grote impact op de gezondheid.

De leefgebieden.

Er is veel en meestal verkokerde ondersteuning mogelijk voor mensen, waarvan de samenleving denkt dat die nodig is. Hulpverleners helpen mensen om een probleem op te lossen. Als iemand verslaafd is, kan hij gebruik maken van verslavingszorg. Als iemand schulden heeft, kan hij gebruik maken van schuldhulpverlening. Als iemand psychische hulp nodig heeft ,kan hij gebruik maken van psychische hulpverleners. Wat veelal ontbreekt, zijn mensen die naast elkaar gaan staan. Mensen die met je meekijken naar wat voor jou in jouw situatie helpt. Mensen die direct vragen wat jouw zorgen en wensen zijn. En die durven doorvragen naar welke kansen jezelf ziet. Om van daaruit zo concreet mogelijk aan de slag te gaan. Waarbij alles erop gericht is zelf verantwoordelijkheid te nemen, juist ook als je bijvoorbeeld schulden hebt of verslaafd bent.

Bewonersbedrijven.

Gelukkig zijn er prachtige lokale initiatieven van bewoners, die de onzichtbaren een plek bieden, waar ze zichzelf kunnen zijn. Die zonder vooropgezet gesegmenteerd doel mensen de kans bieden zichzelf te laten zien met alle zorgen en wensen die er zijn. In deze geest bouwen De Werkmakers nu aan een mooie samenwerking op met Cornerstone.

Samen naar werk.

In de kern willen wij bedragen aan gezond leven van mensen. Werk en inkomen dragen bij aan het algemeen welbevinden van mensen en daarmee aan hun gezondheid. Door werk en inkomen neem je verantwoordelijkheid en kun je je kwaliteiten tonen. Door naast mensen te gaan staan en samen te onderzoeken wat er wel mogelijk is qua werk en liefst ook inkomen, neemt je gezondheid toe en draag je zichtbaar bij aan de samenleving. Vaak wordt bij werk en inkomen gedacht aan iemand die nu in de bijstand zit en een baan krijgt en zo geen uitkering meer nodig heeft.
Wat ons betreft doet elk werk en elk inkomen ertoe.

Een voorbeeld

  • Iemand die dakloos is en een daklozenkrant verkoopt, kan trots zijn op het feit dat hij een krant verkocht heeft.
  • Iemand die al 10 jaar niet gewerkt heeft en nu als zzp-er werkt om vloeren bij particuliere woningen te isoleren, kan trots zijn op het feit dat hij als kleine zelfstandige zijn inkomen verdient.

Op de lange termijn hebben wij uiteraard voorkeur voor het tweede voorbeeld. In beide voorbeelden zijn mensen van betekenis en dragen zichtbaar bij. Zo zijn werk en inkomen van belang voor een gezond leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.