Najaar 2019 zijn De Werkmakers gestart met een proces om bewoners in Warnsveldsewegkwartier-zuid (Schilderswijk) voor te bereiden op de aardgasloze samenleving. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente in het kader van het project Wijk van de Toekomst.

Onder het motto ‘van praatkracht naar daadkracht’ proberen we bewoners in de doe-stand te krijgen: samen actief in het verduurzamen van hun wonigen. Ons startpunt is overeenkomstig de ABCD-methode wat onder de bewoners leeft en proberen van daaruit de kansen in beeld te krijgen om werkelijk stappen te maken.

In 2019 lag ons werkterrein tussen Warnsveldseweg, Hobbemakade, Paulus Potterstraat en Jan Vermeerstraat. In 2020 is daar het gebied tussen Jan Vermeerstraat en Berkenlaan bijgekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

.