Najaar 2019 zijn De Werkmakers gestart met een tweede pilot in het werkveld van de energietransitie. Wederom betreft het procesbegeleiding, dit keer van de bewoners van Woonderij EOS.

Woonderij EOS is een complex van 37 huizen in Leesten. Samen met de bewoners zetten we een traject uit om hun huizen verder te verduurzamen. Ons startpunt is overeenkomstig de ABCD-methode wat onder de bewoners leeft en proberen van daaruit de kansen in beeld te krijgen om werkelijk stappen richting energieneutraal te maken.

Om bewoners meer vertrouwd te laten raken met hun eigen energiehuishouding, hebben we als eerste stap de energiecoach van ZutphenEnergie ingezet. Vrijwel alle bewoners hebben een energiecoach aan de keukentafel gehad.

Ook het EOS-project is mogelijk gemaakt door financiele steun van gemeente Zutphen. Onze begeleiding loopt nog door tot 2021.

 

 

 

 

 

 

 

.