De pilot, het eerste hoofdveld: energie en techniek

De Werkmakers hebben als pilot voor de lokale energiesector gekozen. In deze sector is vanwege de ophanden zijnde energietransitie en de aanpalende klimaatadaptatie de komende decennia zeer veel arbeid te verzetten. Waaronder veel praktisch werk (“laaggeschoold”). Nu al doet zich hier een tekort aan medewerkers voor!

23.000 Huizen

De energietransitie beslaat in Zutphen 23.000 huizen, waarvan de helft huurwoningen. En wat betreft de uitvoering (aanbodkant) gaat het volgens een eerste telling om meer dan 100 lokale bedrijven (klus, installatie, bouw, schilder, interieur en architect).

De meeste daarvan zijn nog nauwelijks met de energietransitie bezig. Ook is onduidelijk waar de 400 miljoen vandaan moet komen, die de transitie volgens de eerste schattingen zal gaan kosten.

In de coöperatie ZutphenEnergie hebben zich burgers verenigd om de energietransitie in onze stad mee aan te jagen en uit te voeren. Samen met ZutphenEnergie ontwikkelen we de lokale markt op zo’n manier, dat we dit werk bereikbaar maken.

Ambitie

Een bescheiden ambitie is de komende 10 jaar 10% van de potentiële markt te effectueren. Als dit lukt is dit een omzet van € 4 miljoen per jaar en levert dit voor minimaal 80 mensen een mooi inkomen op.

In samenwerking met de verhuurders van woningen, het gemeentelijke project Wijk van de toekomst en lokale klus-, bouw- en installatiebedrijven kunnen we de komende jaren nog veel grotere ambities op dit gebied realiseren.

Daarbij combineren en verbinden we allerlei vormen van sociale werkgelegenheid met zakelijke/commerciële werkgelegenheid! ZutphenEnergie wil in de samenwerking met de Werkmakers en andere partners de volgende rollen vervullen:

● Partner in de ontwikkeling van de aanbodkant
● Partner in de zoektocht naar financiering en nieuwe verdienmodellen/businessmodellen
● Makelaar tussen vraag en aanbod.