In september start de Werkmakers een nieuwe pilot: het inzetten van energiecoaches voor huurders met een kleine beurs.

We zullen energiecoaches gaan inzetten voor met name huurders met een kleine portemonnee waarvoor de energietransitie te kostbaar en onhaalbaar lijkt. Energiebesparing moet voor iedereen mogelijk zijn. Dus ook voor mensen met een kleine beurs willen we de mogelijkheid scheppen energie af te nemen met zonnepanelen. Bij een gemiddeld gebruik kan dat per jaar wel €151,00 besparen!

Speciaal opgeleide coaches

Een kleine groep coaches zal een training krijgen ter voorbereiding op deze pilot. Maandelijks zullen zij bij elkaar komen voor kennisuitwisseling en intervisie. Met deze aanpak geven we een positieve impuls aan het ondersteunen van mensen met kosteloze tips om het huis beter te isoleren en meteen enthousiasme te wekken voor deelname aan het nieuwe project ‘Zonnestroom’ van ZutphenEnergie.

Gedeeld enthousiasme

Deze pilot duurt 6 maanden en zal bij een positieve evaluatie worden voortgezet. Woonbedrijf Ieder1 en Woningstichting Ons Huis hebben al interesse getoond in deze pilot. De gemeente Zutphen is ook enthousiast!

.

Ook benieuwd of we voor uw project van betekenis kunnen zijn?

Niet alleen richten we ons als Werkmakers op duurzaamheid maar ook op sociale werkgelegenheid en inclusiviteit. We gaan graag met u in gesprek.