Meedoen

Heb je nieuwe ideeën? Zie je gebieden die vastzitten waar we als De Werkmakers van betekenis kunnen zijn?

Kom met je ideeën over de thema’s sociale duurzaamheid, werkgelegenheid of energietransitie.  

De Werkmakers staan open voor samenwerken, voor het bundelen van kennis en kracht. Heeft u interesse in het werkveld van De Werkmakers? We nodigen u van harte uit kennis te maken en aan te sluiten. Zo maken we samen werk van duurzaamheid.