Het wordt steeds warmer in Zutphen. Om onszelf tegen nieuwe hitte en verdroging te beschermen, moeten we met zijn allen aan de slag. Dat kunnen we doen door onze tuinen te ontstenen en beplanten. Maar ook door het hemelwater in de tuin te laten lopen en niet in het riool.
De Werkmakers en ZutphenEnergie l om starten in de buurt het Zwanevlot met de campagne Klimaattuin. Onze hulp gebeurt voornamelijk met vrijwilligers en is vrijwel gratis.
Je kunt je voor hulp aanmelden via 0575-712072 of groen@dewerkmakers.com. Dan nemen wij contact met je op voor een afspraak aan huis. Zie voor meer informatie de projectpagina.
We hebben het project eerder al uitgevoerd in De Hoven en Stokebrand. De Klimaattuiniers worden ondersteund door de Gemeente Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe.