De Werkmakers en ZutphenEnergie (ZE) zetten samen hun eerste stappen op het pad van de klimaatadaptatie. In samenwerking met gemeente Zutphen, Waterschap Rijn-IJssel, Waterschap Vallei-Veluwe, Wildkamp, Cornerstone, Eeden Groenadvies en Reststoffencentrum Zutphen gaan we werk maken van het ontstenen van tuinen, het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van hemelwater. We zetten daarbij stenensjouwers, tuincoaches, regenwatercoaches en afkoppelaars in.

De stenensjouwers helpen je met het afvoeren van tegels en klinkers en brengen deze onder meer naar het Reststoffencentrum op De Mars. De regenwatercoach komt op afroep langs om te kijken hoe de hemelwaterafvoer van het riool los te koppelen en het water ter plekke in de grond te laten lopen. De afkoppelaar voert het afkoppelwerk uit. De tuincoach helpt je aan ideeën voor klimaatbestendige en diervriendelijke planten en het onderhoudsvriendelijke beheer ervan.

Onze medewerkers zijn vooral mensen die nu geen werk hebben, dit wel graag willen en daarbij ondersteuning nodig hebben. Alle hulp is gratis, op de afkoppelaar na. Iets voor jou, meld je dan aan bij klimaattuin@dewerkmakers.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

.