De Werkmakers willen zo nauw mogelijk aansluiten bij wat leeft onder de bewoners in wijken, buurten en straten. We zijn daarom begonnen met het interviewen van mensen met een specifieke zorg of wens. Of mensen die een bijzondere kans zien voor zichzelf of hun omgeving.

We zoeken de bewoner zoveel mogelijk op op de eigen plek. Aan de keukentafel voeren we een gesprek wat er bij de bewoner leeft en wat hem drijft. De zo opgedane kennis en informatie nemen we mee in onze projecten. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat met de bewoner wordt gedeeld. En we houden contact om mogelijke vorderingen te delen. Zo voelt de bewoner zich serieus genomen en kunnen De Werkmakers de informatie maximaal benutten.

Wil je ook iets kwijt aan De Werkmakers, meld je bij contact@dewerkmakers.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

.