De Werkmakers hebben samen met ZutphenEnergie het initiatief genomen tot het opleiden van lokale energieadviseurs. De energieadviseur heeft een cruciale rol in de energietransitie: hij is de enige die wettelijk bewoners energieadvies mag geven. Om alle 11.500 particuliere huiseigenaren in Zutphen van advies te voorzien, zijn veel meer adviseurs nodig.

In Zutphen zijn al een aantal energiecoaches actief. Zij helpen wooneigenaren en huurders met nadenken over energiezuiniger wonen. Energiecoaches mogen echter geen advies geven, bijvoorbeeld over welke  warmtepomp je het beste kan aanschaffen. Daar moet je een EPA-certificaat voor bezitten. Energieadviseurs hebben zo’n certificaat.

Op onze advertentie om energieadviseur te worden zijn 13 gegadigden afgekomen. Uiteindelijk hebben we 6 mensen begeleid naar een energieadviseurschap. De begeleiding betrof vooral het zakelijke deel: hoe verenig  je 6 individuele zzp-ers in een coöperatie en hoe creëer je vervolgens samen markt. Het technische deel van de opleiding was uitbesteed aan een EPA-bureau. De groep heeft zich inmiddels verenigd in EnergieAdvies Zutphen (EAZ) en voert haar eerste betaalde opdrachten uit.

Kan je wel een energieadviseur gebruiken, meld je dan in afwachting van de EAZ-website voorlopig bij ZutphenEnergie.