Het eerste werkveld van De Werkmakers betret de energietransitie. Onze eerste pilot is De Groene Marke, een wooncomplex van 50 huizen rondom het Middenhuis in Leesten. De Groene Markers zijn een proces gestart om hun huizen energieneutraal te maken. Wij hebben in samenwerking met ZutphenEnergie de rol van procesbegeleider vervuld en zo expertise opgebouwd over de inhoud van het werkveld en over de kansen voor werk.

De Groene Marke project Middenhuis Werkmakers ZutphenDe bijdrage van De Werkmakers bestond uit het begeleiden van de bewonersgroep in het uitzetten van een ontwikkeltraject, waarbij veel kennis op het gebied van duurzame energie is ingevlogen, vooral van ZutphenEnergie. De Groene Marke hield er een werkbaar plan om energieneutraal te worden aan over, dat ze momenteel zelfstandig uitvoeren. De Werkmakers deden hun eerste oefeningen in wat inmiddels de Bewonersreis is gaan heten. Het project heeft gelopen van januari tot november 2019. Onze bijdrage is financieel mogelijk gemaakt door gemeente Zutphen.