Een samenleving is pas samenleving als de mensen echt samen leven. In onze maatschappij staan er veel mensen aan de kant. Het is de missie van de Werkmakers om iedereen die nu zonder werk is maar wel graag aan het werk wil een rol in de samenleving te geven.

De wereld om ons heen verandert waar we bij staan. Dat baart velen van
ons zorgen, bijvoorbeeld als het gaat om het klimaat. De Werkmakers
hebben zich voorgenomen de handen uit de mouwen te steken en van de
zorgen kansen te maken. Voor ons betekent klimaatverandering de lokale
samenleving verduurzamen en tegelijk werk scheppen voor mensen die
nu aan de kant staan. Op het gebied van energie, groen en wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.