Zutphen lijdt zwaar onder de zomerse hittegolven. Vooral op bedrijventerrein De Mars kan het dan ondraaglijk zijn. Gemeentelijke metingen tonen aan, dat het terrein het grootste hitte-eiland van de stad is. Ingeklemd tussen kanaal, spoor en rivier warmt 1 km² aan steen op tot wel 40° en koelt nauwelijks af. Dat heeft flinke invloed op de rest van de stad.

ZutphenEnergie (ZE) wil daar samen met de Werkmakers iets aan doen. Bomen planten bijvoorbeeld, want bomen verlagen door verdamping de temperatuur rondom zichzelf met 10 tot 15°. Of de vele kilometers hekwerken laten begroeien met struiken. Het gebied leent zich daar prima voor, want er is veel ruimte onbenut. De kunst is de eigenaren op te sporen en te overtuigen.

De Werkmakers doen aan het project mee om waar mogelijk arbeid te scheppen voor bewoners die nu aan de kant staan. Ook in de klimaatadaptatie zit werk. Op De Mars betekent dat niet alleen bomen en struiken planten, maar ook de ondergrond bereiden en de gewassen verzorgen en snoeien. Uiteindelijk staat De Werkmakers voor ogen een lokale facilitaire dienst, die bedrijven ondersteunt in hun totale terreinbeheer.

Tevens willen we verbinding maken met Voedselbank Zutphen, een belangrijke voorziening in een stad met 50% minima. De Voedselbank opereert vanuit De Mars. Idee is een aantal hekwerken te laten begroeien met voedsel, dat gratis door de cliënten van de Voedselbank kan worden geoogst. Dit naar voorbeeld van De Straatboer.

 

 

 

 

 

 

 

 

.