De Werkmakers gaan een rol vervullen in de campagne Zet ‘m op 60 van Urgenda en ZutphenEnergie. Doel van de campagne is bewoners te helpen hun cv-ketel op 60° te zetten. Daarmee is tot wel € 60 euro per jaar te besparen! Het scheelt bovendien veel gas en dus CO2.

De bijdrage van de Werkmakers zal bestaan uit het verspreiden van de boodschap in buurten waar wij toch al bezig zijn. De contactmomenten met bewoners levert ons informatie op over hun zorgen en wensen ten aanzien van de energietransitie. En over kansen die zij voor zichzelf en de buurt zien. De Werkmakers gaan hierop dan voortbouwen richting zinvol werk.

Zie ook https://zetmop60.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.