Het Zutphense woningbestand moet in 2030 energieneutraal zijn. Maar hoe krijg je de bewoners mee? Met de Bewonersreis, een handleiding om bewoners te begeleiden vanaf de eerste vraag tot en met de laatste nazorg van een uitgevoerde maatregel. MOOI Informatiebeheer, ZutphenEnergie en De Werkmakers werken samen in een op Zutphense maat gesneden bewonersreis.

Stappen

Inmiddels hebben we in de reis 17 stappen onderscheiden en gedocumenteerd. Zo is er een stap Informeren, Onderzoeken, Bekostigen, Offreren en natuurlijk Aan de slag.

Instrumenten

Per stap zijn instrumenten beschikbaar om de bewoner te ontzorgen, in totaal bijna 40. Bij de stap Informeren is dat onder meer het instrument Websites, bij Bekostigen het instrument Geldbronnen, bij Aan de slag het instrument UItvoerders (met vele lokale en regionale bedrijven).

Rollen

Tot de instrumenten horen diverse rollen: energieprocesbegeleider, energiecoach, energieadviseur en offertevergelijker. De energieprocesbegeleider is de reisleider van de Bewonersreis. Hij/zij moet beschikken over goede sociale en communicatieve eigenschappen. De energiecoach helpt met vat krijgen op de materie. De energieadviseur meet en rekent, hij/zij is EPA-gecertificeerd en gerechtigd energieadviezen te geven. De offertevergelijker helpt de mensen wegwijs in het doolhof van de offertes.

Werkreis

Om mensen voor deze rollen beschikbaar te krijgen, hebben De Werkmakers de Werkreis bedacht. Dit programma helpt mensen die maar gedeeltelijk of niet meedoen aan het arbeidsproces aan betaald werk binnen de energietransitie. Zo zijn onlangs 6 mensen opgeleid tot energieadviseur en 5 tot cv-tuner.

De reis wordt voortdurend in de praktijk aangescherpt, bijvoorbeeld in het EOS-project.