De Werkmakers

De Werkmakers

Een samenleving is pas samenleving als de mensen echt samen leven. In onze maatschappij staan er veel mensen aan de kant. Het is de missie van de Werkmakers om iedereen die nu zonder werk is maar wel graag aan het werk wil een rol in de samenleving te geven. De wereld...
Energiefixers

Energiefixers

De Werkmakers vervullen een rol in het project Energie voor Iedereen (EVI), samen met Woonbedrijf Ieder1 en ZutphenEnergie (ZE). Dit project wil realiseren, dat iedereen in Zutphen zijn energierekening kan betalen, ook de mensen met een minimum inkomen. De Werkmakers...
Buurtagenda voor de Componistenbuurt

Buurtagenda voor de Componistenbuurt

Er zijn plannen om in Helbergen een Warmtenet te realiseren: warmte uit de IJssel. De Werkmakers gaan hierover met de buurt in gesprek. Welke kansen zijn er? Welke vragen? En wat willen we gezamenlijk gaan oppakken? In een serie van gesprekken willen we tot een...
Bespaartips

Bespaartips

De Werkmakers bereiden zich voor op het opleiden van energiefixers. De fixer helpt met het uitvoeren van kleine maatregelen in huis om energie te besparen. Dat is hard nodig met de huidige energieprijzen. Onze partner ZutphenEnergie (ZE) heeft intussen een flinke...