Er zijn plannen om in Helbergen een Warmtenet te realiseren: warmte uit de IJssel. De Werkmakers gaan hierover met de buurt in gesprek. Welke kansen zijn er? Welke vragen? En wat willen we gezamenlijk gaan oppakken? In een serie van gesprekken willen we tot een Buurtagenda komen. De eerste reacties zijn enthousiast!