De Werkmakers

De Werkmakers

Een samenleving is pas samenleving als de mensen echt samen leven. In onze maatschappij staan er veel mensen aan de kant. Het is de missie van de Werkmakers om iedereen die nu zonder werk is maar wel graag aan het werk wil een rol in de samenleving te geven. De wereld...
Buurtagenda voor de Componistenbuurt

Buurtagenda voor de Componistenbuurt

Er zijn plannen om in Helbergen een Warmtenet te realiseren: warmte uit de IJssel. De Werkmakers gaan hierover met de buurt in gesprek. Welke kansen zijn er? Welke vragen? En wat willen we gezamenlijk gaan oppakken? In een serie van gesprekken willen we tot een...
ICT-werkplaats levert eerst computers af

ICT-werkplaats levert eerst computers af

  De ICT-werkplaats in buurtwerkleerbedrijf De Peppel heeft inmiddels de eerste PC’s en laptops gerepareerd en gereviseerd. Ans Krimp was een van de eerste gelukkigen. Haar laptop deed het niet echt lekker meer, maar loopt nu weer als een zonnetje. Ze is er...