ZutphenEnergie (ZE) zet haar eerste stappen op het pad van de klimaatadaptatie. Samen met gemeente Zutphen, Waterschap Rijn-IJssel, Wildkamp, Cornerstone én De Werkmakers gaat ze werk maken van het afkoppelen van hemelwater. Het doel is om vóór de zomer van 2021 150 huizen in Zutphen te hebben afgekoppeld. De Werkmakers verzorgen de opleiding van regenwatercoaches en afkoppelaars.

De regenwatercoach is een vrijwilliger die op afroep bij bewoners thuis komt kijken en praten over de kansen de hemelwaterafvoer van het riool los te koppelen en het water ter plekke in de grond te laten lopen.De afkoppelaar voert het werk uit. We richten ons op mensen die nu geen werk hebben, dit wel graag willen en daarbij ondersteuning nodig hebben. Iets voor jou, meld je dan aan bij contact@dewerkmakers.com.

Heb je belangstelling om je huis af te koppelen, mail dan naar regenwatercoach@zutphenenergie.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

.