ZutphenEnergie (ZE) zet haar eerste stappen op het pad van de klimaatadaptatie. Samen met gemeente Zutphen, Waterschap Rijn-IJssel, Wildkamp én De Werkmakers gaat ze werk maken van het afkoppelen van hemelwater. Het doel is om vóór de zomer van 2021 150 huizen in Zutphen afgekoppeld te hebben. De Werkmakers verzorgen de opleiding van afkoppelcoaches en afkoppelaars.

De afkoppelcoach is een vrijwilliger die op afroep bij bewoners thuis komt kijken en praten over de kansen de regenwaterafvoer van het riool los te koppelen en het water ter plekke in de grond te laten lopen.De afkoppelaar voert het werk uit. We richten ons op mensen die nu geen werk hebben, dit wel graag willen en daarbij ondersteuning nodig hebben. Iets voor jou, meld je dan aan bij contact@dewerkmakers.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

.