Onze aanpak

Samen

Basis van onze methode is de gezamenlijkheid. In ons streven de lokale samenleving anders in te richten, willen we geen enkele groep vergeten. Iedereen die wil, moet mee kunnen doen. Ook de mensen die nu door welke oorzaak ook werkloos aan de kant staan. De Werkmakers sluiten zich daarom graag aan bij het motto van onze partner ZutphenEnergie: samen lokaal naar energieneutraal.

Samen betekent ook, dat we optrekken met vele partners binnen ons werkgebied. Samen hebben we alle lokale expertise – technisch, sociaal, economisch – voor de beste oplossing. Zie ook onder Partners.

BOL 

Al onze projecten voldoen aan onze BOL-standaard. De B staat voor Buurtgericht, waardoor we met onze activiteiten dicht bij de mensen blijven. De O betekent Ondernemend, we willen graag dat de mensen met wie we werken zelf hun verantwoordelijkheid nemen en meedoen. Onze projecten zijn dus geen traditionele help-projecten. En de L is Lange adem. Werken met bewoners levert niet morgen al de gedragsverandering op die menige overheid wenst. We moeten ons voorbereiden op lange trajecten die echter wel het gewenste draagvlak opleveren. Draagvlak voor nog veel meer duurzame wensen.

ABCD

De Werkmakers willen hun activiteiten zoveel mogelijk van onderop starten. Dat wil zeggen aansluiten bij wat onder de mensen in de buurten leeft. Deze methode heet Asset-Based Community Building, komt uit Amerika en wordt in ons land door steeds meer organisaties omarmd.

We geven de ABCD-methode vorm met onze de Zorgen-Wensen-Kansen strategie. Aan het begin van een project vragen we onze doelgroep wat hun zorgen ten aanzien van het onderwerp zijn, wat hun wensen en welke kansen zij voor zichzelf en de anderen zien. Daarop bouwen we het project, waarin we regelmatig terug gaan naar de bewoners om te herijken.

We passen de methode momenteel vooral toe op het werkveld van energie en klimaat: ABCD-E. Want ook voor de energietransitie geldt, dat van boven genomen maatregelen enkel landen als ze aansluiten bij wat onder de mensen leeft. Een voorbeeld van deze werkwijze is de Bewonersreis die wij samen met ZutphenEnergie hebben ontwikkeld om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning.

Opstellingen

De Werkmakers zetten waar nodig het instrument van de opstelling in. Zie voor meer informatie merkopstelling.nl.

Toepassing

Zie voor de toepassing van onze aanpak onder Projecten.