12 aug 20 – De Werkmakers zijn gestart met het opknappen en inrichten van een werkplaats annex buurtontmoetingsplek aan de Peppelstraat. Van hieruit gaan we mensen opleiden voor werk in de energietransitie en de klimaatadaptatie.

We doen dit samen met Cornerstone en ZutphenEnergie. De eerste werkers die we gaan opleiden zijn afkoppelaars en regenwatercoaches. Zie ook ons Afkoppelproject.

 

 

 

 

 

 

 

 

.