Het klimaat verandert en dat vraagt erom hier serieus werk van te maken. We hebben de wens om samen een verschil maken. Heel praktisch met een duidelijke koers: samen werk maken van duurzaamheid. We dragen bij aan leefgeluk.

Voor VVE en huiseigenaren, woningcorporaties, overheid en mensen die graag aan het werk willen. Uit ervaring weten we dat het mogelijk is in samenwerking meer te realiseren. Op het gebied van energie; wonen, groen, werken, meedoen voor iedereen.

We begeleiden het proces van verduurzaming en verbinden partijen met elkaar om zo aan een effectieve energietransitie bij te dragen. Hierbij hebben we oog voor zowel de sociale, technische en financiële aspecten. 

Onze actuele activiteiten: wat we doen. Er is veel te doen als het gaat om verduurzaming en de energie transitie. We zijn actief in de regio Zutphen maar denken en werken ook mee voor de regio oost Nederland.